Standardy

standardy

STANDARDY SZKOLENIOWE I ETYCZNE

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Swoją praktykę psychoterapeutyczną prowadzę zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Standardy te zobowiązują terapeutę psychoanalitycznego do posiadania wykształcenia na poziomie wyższym, odbycia trzyletniego szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym, przejścia czteroletniej własnej psychoterapii szkoleniowej oraz poddawaniu superwizji swojej pracy z pacjentami.

Przestrzegam zasad etyki zawodowej wyznaczonych przez kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (www.psychoanaliza.org.pl).

Punkt 4 Kodeksu określa zasadę poufności w pracy terapeuty:

Psychoanalityk, kandydat lub pracownik administracyjny zobowiązany jest traktować wszystko, co wie od pacjenta, jako tajemnicę zawodową. W każdej sytuacji należy zachować anonimowość pacjenta, chyba że sam pacjent wyraża zgodę na ujawnienie swoich personaliów lub jest to konieczne ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

Terapeuta powinien:

  • kierować się zawsze najlepiej rozumianym interesem pacjenta
  • zachować powściągliwość w kontakcie fizycznym, werbalnym i interpersonalnym z pacjentem
  • traktować wszystko, co wie od pacjenta, jako tajemnicę zawodową
  • nawiązywać relację z pacjentem, która podlegając profesjonalnym ograniczeniom, pozostaje uczciwa i szczera
  • nie wprowadzać w błąd pacjenta ani jego rodziny, nie dopuszczać się kłamstwa ani nie stosować przymusu