Oferta

OFERTA

Prowadzę indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych oraz starszej młodzieży (od 16 roku życia).

 

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Kilka wstępnych spotkań, które służą określeniu natury problemów pacjenta i wyborowi odpowiedniej formy pomocy.

W czasie konsultacji pacjent ma okazję zorientować się, jak będzie wyglądała dalsza praca terapeutyczna.

PSYCHOTERAPIA KRÓTKOTERMINOWA

Jest terapią ograniczoną w czasie - z góry ustala się, jak długo będzie trwała. Obejmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań. Na początku terapii pacjent i terapeuta określają główny problem, którym się będą zajmować, czas trwania terapii i terminy spotkań.

Ze względu na krótki czas trwania i ograniczone cele, terapia ta przeznaczona jest dla osób, które borykają się z trudnościami psychicznymi od niedawna, muszą podjąć ważne decyzje życiowe bądź ostatnio doświadczyły w swoim życiu sytuacji kryzysowych.

PSYCHOTERAPIA DŁUGOTERMINOWA

Ta forma terapii jest przeznaczona dla osób, które chcą poznać głębsze przyczyny swoich trudności i wprowadzić zmiany w wielu różnych obszarach swojego życia.

Jest to właściwa forma terapii dla osób doświadczających trudności lub zaburzeń psychicznych od dłuższego czasu, które czują, że ich problemy mają głębsze korzenie.

W psychoterapii długoterminowej nie określa się czasu jej trwania ani nie ogranicza się problemów, które będą podejmowane. Długotrwała relacja terapeutyczna umożliwia zajęcie się nawet bardzo głębokimi urazami i konfliktami wewnętrznymi.

Jedna sesja trwa 50 minut.

Gdy nie rozumiesz co się z Tobą dzieje, gdy cierpisz na:

  • zaburzenia odżywiania
  • lęki i fobie
  • natręctwa
  • choroby psychosomatyczne
  • trudności interpersonalne
  • zaburzenia nastroju
  • depresję
  • utrzymujące się długo zaburzenia po stresie traumatycznym

Nie wymagaj od siebie natychmiastowego rozwiązania problemu, raczej daj sobie czas na badanie, o czym naprawdę świadczą te trudności, spróbuj zrozumieć siebie.